Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

‘Εκθεση ΟΗΕ : Πολεμικό όπλο ο βιασμός

Ένα απεχθές πολεμικό όπλο που καθορίζει την έκβαση των πολεμικών συρράξεων στον κόσμο είναι ο βιασμός, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος προτείνει ως μέσο αντιμετώπισής του την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας.
Η έκθεση του Ταμείου του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (UNFRA) για την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού για το 2010 σημειώνει ότι οι γυναίκες γίνονται θύματα ολοένα και περισσότερων σεξουαλικών βιαιοτήτων.
ΕΘΝΟΣ