Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ” ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

Edouard Manet - Reading
Edouard Manet – Reading
Mary Cassatt - Reading Le Figaro
Mary Cassatt – Reading Le Figaro

Alfred Stevens - Reverie
Alfred Stevens – Reverie

Fedor Bronnikov - Portrait of a Lady with a book
Fedor Bronnikov – Portrait of a Lady with a book
(more…)