Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ


ΣΟΦΟΣ 1
Προσθήκη λεζάντας

20 Σεπτεμβρίου

331 π.Χ. .—Λίγες μόλις ἡμέρες πρὶν ἀπό τὴν μεγάλη μάχη τῶν Γαυγαμήλων, συνέβη ὁλική ἔκλειψη σελήνης ποὺ ἀπό τοὺς στρατιῶτες του Ἀλεξάνδρου θεωρήθηκε κακὸς οἰωνός. Φυσικὰ, ὁ Ἀλέξανδρος πολὺ γρήγορα ἄλλαξε τὰ δεδομένα. «Καὶ ξάφνου, ἀρχίζει τ’ ἄπλετο φῶς ἀπ’ τ’ ἄστρο νὰ λιγοστεύῃ νὰ χάνεται καὶ σὲ λίγο μαύρισε, καταφαγώθηκ’ ἔτσι τὸ πρόσωπο τῆς πανσελήνου! … Ὅλοι τό’ δαν σὰ σπουδαῖο σημάδι ἀπ’ τοὺς θεοὺς!.. http://wp.me/p12k4g-5BG Ἀνήσυχοι πετάχτηκαν ἀπό τ’ ἀντίσκηνα οἱ στρατιῶτες – κι ὅλοι τρέμανε τὴ θεία ὀργή κι ἄλλοι ἀναθυμόνταν, πὼς ὅταν ὁ Ξέρξης ὥρμαε στὴν Ἑλλάδα, καὶ βρισκόταν ἀκόμα στὶς Σάρδεις, ἔγινε ἔκλειψη ἡλίου, κι’ οἱ μάγοι τότε τὴν ξήγησαν μὲ τὸ πὼς ὁ ἥλιος ἦταν τῶν Ἑλλήνων ἄστρο (ἐνῶ τῶν Περσῶν τὸ φεγγάρι), κι ἄρα λοιπὸν τώρα ποὺ τῶν Περσῶν σβῆσαν οἱ θεοὶ τ’ ἄστρο θάφτασε ἡ ὥρα τους!… Καὶ στὸν ἴδιο τὸν Ἀλέξανδρο εἶπε ὁ μάντης ὁ Ἀρίστανδρος, πὼς τὸ φαινόμενο γι’ αὐτόν εἶναι καλοσημαδιὰ καὶ μὲς στὸ μῆνα θὰ πολεμήσῃ ! Ἔκανε ὕστερα θυσία στὴ Σελήνη, στὸν Ἥλιο, στὴ Γῆ, ὁ Ἀλέξανδρος..- καὶ τὰ σφάγια προμήνυσαν νίκη!»
1351.—Ἡ Θεοδῶρα Καντακουζηνὴ, ἀνηψιά τοῦ αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, Ἰωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνοῦ, παντρεύεται τὸν νεαρὸ ἀκόμη Αὐτοκράτορα Τραπεζοῦντος, Ἀλέξιο Γ΄ Μέγα Κομνηνὸ. Ἀπό τὸν γάμο τους ἀπέκτησαν ἕξι παιδιὰ. Ἡ Α. Βακαλούδη, συνοψίζει τὰ βασικὰ γνωρίσματα μίας ὑποψήφιας αὐτοκράτειρας «στὴν ἀνυπέρβλητη ὡραιότητα, τὴν παρθενία, τὴν εὐγένεια καταγωγῆς καὶ τὴν ἄμεπτη ἠθικὴ». Ἀναφορικά μὲ τὴν Τραπεζοῦντα, ἡ χρυσὴ περίοδός της εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸν Ἀλέξιο τὸν 3ο, ποὺ ἀποκατέστησε τὴν εἰρήνη μετὰ ἀπό δεκαετὴ ἐμφύλιο πόλεμο, νίκησε τοὺς τουρκομάνους, ἔκτισε μοναστήρια καὶ εὐαγεῖς οἴκους καὶ ὁδήγησε τὴν αὐτοκρατορία σὲ πρωτοφανὴ ἄνθηση.(…) Ὅταν οἱ Βενετοὶ ἐπιτέθηκαν στὸ γενουατικὸ στόλο στὸ λιμάνι τῆς Τραπεζοῦντος, ὁ Ἀλέξιος ὁ 3ος, τοὺς ἀπομάκρυνε δίνοντάς τους προνόμια. Ἀκόμη, ἀνανέωσε τὶς συμμαχίες μὲ τοὺς γειτονικοὺς τούρκους ἐμίρηδες καὶ τοὺς Γεωργιανοὺς μὲ ἐπιγαμίες, καὶ βοήθησε στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν.[Ἄλλες πηγὲς ἀναφέρουν τὸ ἔτος 1350].
1793.—Πέθανε σε βαθιά γεράματα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωαννίκιος ο Γ΄.
1821.—Καταστρέφεται το Γαλαξείδι από τους τούρκους του καπουδάν Νουαΐχ Ζααδέ Αλή (Καρα-Αλής).
1827.—Καταστρέφεται η Μεσσηνία από τους τούρκους. Συνέχεια ανάγνωσης