Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ( 1ηΑΠΡΙΛΙΟΥ 1930)


1930

(1 Απριλίου) Έκδοση "Ανεξαρτησίας"

Αναμνηστική έκδοση για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Στους φιλοτελικούς κύκλους επεκράτησε να αποκαλείται σειρά των "Ηρώων". Τυπώθηκε με τη χαλκογραφική μέθοδο, 9 κλάσεις στον οίκο Perkins Bacon και οι οιπόλοιπες στον Bradbury Wilkinson. Αποτελεί μία από τις ωραιότερες ελληνικές σειρές.

ΔΕΞ ΚΛΙΚ> VIEW IMMAGE >ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ