Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

KEVIN SLOAN – 25 ΠΙΝΑΚΕΣ – Ο ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

Roseate Spoonbill (in hiding)
Προσθήκη λεζάντας
http://guardachefoto2.files.wordpress.com/2014/02/2f0d4-kevinsloan2528142529.jpg?w=774
Προσθήκη λεζάντας

KELVIN (12)
Προσθήκη λεζάντας
KELVIN (1)
Προσθήκη λεζάντας

(more…)