Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

10 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ


Stanley Clare Grayson - Sunflower
Stanley Clare Grayson – Sunflower
Stanley Clare Grayson – Sunflower
Frederick William Frohawk - A Sunflower
Frederick William Frohawk – A Sunflower

Frederick William Frohawk – A Sunflower
Boris Grigoriev - Still Life with Sunflowers
Boris Grigoriev – Still Life with Sunflowers

Boris Grigoriev – Still Life with Sunflowers
(more…)