Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Ζωγράφος του Αχιλλέα Οιδίποδας και Σφίγγα

Αμφορέας τύπου Νόλας, εσωτερικό, ύψος 33,2 διάμετρος 16,7 εκ. 450-440 π.Χ., mfa Boston
Στη μια πλευρά του αγγείο ο Οιδίποδας μπροστά στη σφίγγα της Θήβας καθώς λύνει το αίνιγμά της. Στην άλλη πλευρά του αγγείου εικονίζεται ένας νέος.