Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΤΕΡΑΔΡΑΧΜΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ


http://alphalinenet.files.wordpress.com/2011/05/ceb1cf81ceb3cf85cf81cf8c-cf84ceb5cf84cf81ceacceb4cf81ceb1cf87cebccebfcebd-ceb1ceb8ceb7cebdcf8ecebd-440-420-cf80cf87.jpg?w=500&h=496
Αργυρό τετράδραχμον Αθηνών (440 - 420 π.χ.)

Τα αργυρά αθηναϊκά τετράδραχμα θα κυκλοφορήσουν ευρύτατα στον κλασικό κόσμο και θα γνωρίσουν λόγω της αποδοχής τους πολλές απομι­μήσεις, ιδίως στο χώρο της Ανατολής τον 4ο αιώνα π.Χ. (Λυκία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος κ.ά.). Η τύχη της πόλης συχνά αντικατο­πτρίζεται στα νομίσματά της, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της έκδοσης κερμάτων με αργυρό περίβλημα και χάλ­κινο πυρήνα. Πρόκειται για τα πονηρά χαλκία που ανα­φέρει ο Αριστοφάνης και τα οποία συνιστούν μια κοπή εκτάκτου ανάγκης στο τέλος του Πελοποννησιακού Πο­λέμου (406/5 π.Χ.).
http://alphalinenet.files.wordpress.com/2011/05/ceb1cf81ceb3cf85cf81cf8c-cf84ceb5cf84cf81ceacceb4cf81ceb1cf87cebccebfcebd-ceb1ceb8ceb7cebdcf8ecebd-ceb2-cf8ccf88ceb7.jpg?w=500&h=465
β'οψη τετραδραχμου Αθηνών