Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ GRAFFITI ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ 70-90 ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΜΤΟ

Graffitis de MTO 1


Graffitis de MTO 2


Graffitis de MTO 3


Graffitis de MTO 4


Graffitis de MTO 5


Graffitis de MTO 6


Graffitis de MTO 7


Graffitis de MTO 8


Graffitis de MTO 9


Graffitis de MTO 10


Graffitis de MTO 11


Graffitis de MTO 12


Graffitis de MTO 13


Graffitis de MTO 14


Graffitis de MTO 15


Graffitis de MTO 16


Graffitis de MTO 17


Graffitis de MTO 18


Graffitis de MTO 19


Graffitis de MTO 20


A la principal/Main Page