Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

AΛΗΘΕΙΕΣ

«Όταν το μυαλό είναι ακμαίο, ασχολείται με την επιστήμη. Όταν αρχίσει να κάμπτεται, στρέφεται προς τη φιλοσοφία. Στη δύση του, τέλος, καταφεύγει στην πολιτική.»
Μπέρτραντ Ράσελ