Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΑΓΟΝΑ ΤΕΧΧΝΗΣ

Henri Lebasque (1865-1937)-La Femme en Robe Blanche - Woman in a White Dress (1923)
Henri Lebasque (1865-1937)-La Femme en Robe Blanche - Woman in a White Dress (1923)
Henri Lebasque (1865-1937)-La Femme en Robe Blanche - Woman in a White Dress (1923)
Ferdinand du Puigaudeau-(1864-1930).
A girl with a pot of roses, 1850-Vasily Tropinin