Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΣΤΑΓΟΝΑ ΤΕΧΝΗΣ

Geraniums - Childe Hassam 1888
Diana in the Autumn Wind - Paul Klee
Vladimir Yakovlelv (Russian, 1934-1998) - Pink Flower, 1960
  
Paul Gauguin-Jeanne d’Arc
Francis Picabia-Port of Saint-Tropez, Evening Effect, 1909