Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

ΘΕΜΑ – ΧΑΡΤΟΠΑΙΓΝΙΟ- 30 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΩΝ
Eugenio Zampighi – A Good Hand

Ivan Kalganov - Card sharpie
Ivan Kalganov – Card sharpie

Valentine Cameron Prinsep - Venetian gaming house in the 16th century
Valentine Cameron Prinsep – Venetian gaming 

 (more…)