Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

ARTE POVERA - ANASTASIA ELLIAS - OTAN ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ !!!

http://www.anastassia-elias.com/index2.php?option=com_datsogallery&func=slideshow&catid=8&id=320
http://www.anastassia-elias.com/cache/datsogallery_catid-8_500x500_0/B598F20A7311-8.jpg
http://www.anastassia-elias.com/index2.php?option=com_datsogallery&func=slideshow&catid=8&id=315
http://www.anastassia-elias.com/index2.php?option=com_datsogallery&func=slideshow&catid=8&id=189
http://www.anastassia-elias.com/index2.php?option=com_datsogallery&func=slideshow&catid=8&id=316http://www.anastassia-elias.com/index2.php?option=com_datsogallery&func=slideshow&catid=8&id=189